ประวัติความเป็นมา วัดท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

วัดท่าไม้

วัดท่าไม้ ตั้งอยู่ ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย 8 อำเภอ ระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2520 โดยมี พระครูปลัดอุเทน สิริสาโร เป็นเจ้าอาวาส  มีที่ดินทั้งหมด 6 ไร่ โดยการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาในความศักสิทธิ์ ต่างพากันมาทำบุญ ขอพร เสริมดวง สะเดาะเคราะห์ และสักการะบูชา และเสริมเมตตามหานิยม

ความเป็นมา เมื่อปีพุทธศักราช 2520 ได้มีพระภิกษุ “ฉายา อุปติสฺโส” วัย 24 ปี ได้ธุดงผ่านมา และต้องการหาสถานที่เพื่อปฏิบัติธรรม จนได้มีชาวบ้าน ช่วยกันแนะนำ บริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นสถานที่สงบเงียบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

วัดท่าไม้

ต่อมาเมื่อวันที่  20 ตุลาคม พ.ศ.2520 ชาวบ้านและพระภิกษุ ได้ร่วมกันขออนุญาตสร้างวัด และได้รับอนุญาติเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 และได้ตั้งชื่อว่า “สำนักสงฆ์โพธิธรรมรังษี”

จนมาถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532  ได้เปลี่ยนชื่อ สำนักสงฆ์โพธิธรรมรังษี เป็น “วัดท่าไม้” และเมื่อ พ.ศ.2533 ได้แต่งตั้ง  “พระอาจารย์สุรสิงห์ สุรสีโล ” เป็นเจ้าอาวาส

วัดท่าไม้

ท่านพระครูศีลสาครวิมล ได้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อจาก พระอาจารย์สุรสิงห์ สุรสีโล ที่มรณภาพลง ได้สร้างถาวรวัตถุ จนวาระสุดท้าย

จนมาถึงปัจุบัน เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ได้แต่งตั้งให้ “พระครูปลัดอุเทน สิริสาโร” ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสในปัจจุบัน

วัดท่าไม้

แผนที่ วัดท่าไม้ 

วัดท่าไม้ แผนที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *