ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทศีขรภูมิ

ปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ที่ประกอบไปด้วยประสาทอิฐจำนวน 5 หลังที่ได้มีการตั้งอยู่บนฐานเดียวกันและปราสาทประธานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยที่อีก 4 หลังตั้งอยู่ที่มุมทั้ง 4 ปราสาทที่ถูกล้อมรอบไปด้วยคูน้ำยกเว้นแค่ทางเข้าด้านทิศตะวันออกเท่านั้น

ปราสาทศีขรภูมิ

ปราสาทถูกสร้างขึ้นมาด้วยอิฐที่แตกต่างจากปราสาทสมัยนครวัดที่ประเทศกัมพูชาที่นิยมสร้างขึ้นมาจากหินทรายเท่านั้นและปราสาททั้งห้านี้เคยเป็นที่ประดิษฐานของศิวลึงค์อันเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะก็ได้และในภายหลังปราสาทได้ถูกให้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาเถรวาทโดยที่ชาวลาวที่อพยพเข้ามาในภายหลัง

ปราสาทศีขรภูมิ

ปราสาทศีขรภูมิตั้งอยู่บริเวณข้างวัดบ้านปราสาท ตำบลระแงง จังหัดสุรินทร์และถือได้ว่าเป็นปราสาทที่มีความงดงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นี้แล้ว  ปรางค์ประธานสูงประมาณ 32 เมตรทับหลังเป็นภาพพระศิวนาฎราชสิบกรทรงฟ้อนรำอยู่เหนือเกียรติมุข วงโค้งลายท่อนมาลัยสลักเป็นภาพพระคเณศ พระพรหม พระอุมาและพระวิษณุ เสากรอบประตูสลักเป็นรูปของนางอัปสรถือดอกบัวและทวารบาลยืนกุมกระบอง

ปราสาทศีขรภูมิ

ทางไปสู่ปราสาทศรีขรภูมิจากตัวเมืองสุรินทร์ไปทางทิศตะวันออกไปตามทางหลวงหมายเลข 226 คู่ขนานกับรางรถไฟสายสุรินทร์-อุบลราชธานีตรงมาจนถึงปกาทางเข้าปราสาทจะเจอป้ายที่เป็นสัญลักษณ์บอกว่า แหล่งท่องเที่ยวตามรอยอารยขอม ไปตามรอยอารยธรรมขอมโบราณอีสานใต้กันได้ที่รับรองว่าจะไม่ผิดหวังกับปราสาทที่สวยที่สุดแห่งนี้แน่นอน  เวลาเปิด-ปิด ให้เข้าชมได้ทุกวัน 8.00-16.30 คนไทยเสียค่าเข้าชม 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *