พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร ที่แต่เดิมจะเป็นศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ที่ในเมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้มีการค้นพบโครงกระดูกของไดโนเสาร์กินพืช สิรินธรเน ภูเวียงโกซอรัส  ต่อมาคณะสำรวจไดโนเสาร์ที่มาจากกรมทรัพยากรธรณีที่ได้มีการเริ่มต้นการขุดค้นที่ได้ค้นพบว่า ภูกุ้มข้าว ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่พบโครงกระดูกไดโนเสาร์กินพืชที่นับว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียว

และได้ค้นพบหลากหลายทั้ง กระดูกชนิดกินพืช 7 ตัวและจำนวนของกระดูกกว่า 700 ชิ้นด้วยกัน ที่รวม ๆ กันแล้วเรียกได้ว่าพบเกือบจะสมบูรณ์ทั้งตัวที่ทั้งหมดที่ได้มีการขุดพบนั้นได้อยู่ในชั้นหินที่มีความสูงถึง 240 เมตร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร

ต่อมาเมื่อปี 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จมาทอดพระเนตรเหล่าของซากกระดูกไดโนโนเสาร์ทั้งหมดและได้ทรงรับสั่งให้มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์กูกุ้มข้าวขึ้นมาและได้มีการจัดสร้างอาคารหลุมขุดค้นชั่วคราวขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันซากกระดูก

ในปี 2539 ได้มีการสร้างอาคารวิจัยขึ้นเพื่อที่จะใช้เป็นแหล่งทำการอนุรักษ์และศึกษาวิจัย รวมไปถึงการเก็บรวบรวมซากทั้งหมดที่ได้มีการค้นพบในไทยเอาไว้นั่นเอง

พิพิธภัณฑ์สิรินธร

ในปี 2550  ที่ได้มีการเปิดให้บริการอย่างสมบูรณ์และก็ถือได้ว่า พิพิธภัณฑ์สิรินธร เป็นแหล่งที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์วิจัยไดโนเสาร์และยังได้เป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแห่งแรกในไทยด้วยและชื่อนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิพิธภัณฑ์สิรินธร

สำหรับพิพิธภัณฑ์แหงนี้มีอาคารทั้งหมด 2 อาคาร ในด้านของส่วนอาคารแรกที่ได้จัดแสดง 2 ส่วนด้วยกันก็คือ นิทรรศการถาวรและชั่วคราว  ในส่วนของชั้น 2  ที่จะเป็นในส่วนบริเวณของประชาสัมพันธ์ ในด้านของบริเวณโถงที่จะมีการจัดแสดงหุ่นจำลองไดโนเสาร์สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิสและยังรวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาของไทย

ในส่วนของนิทรรศการถาวรที่ได้มีการแบ่งออกเป็น 8 โซนด้วยกันได้แก่ โซนแรก จักรวาลและโลก ที่จะเกี่ยวกับจักรวาล /โลก / สิ่งมีชีวิตและไดโนเสาร์ที่ได้มีการกำเนิดมาช้านานแล้ว

โซนที่ 2 ก็จะเป็น เมื่อชีวิตแรกปรากฏ ที่จะแสดงในเรื่องราวต่าง ๆ เมื่อหลายพันล้านปีที่แล้ว

โซนต่อมา พาลีโอโซอิก ที่จะเกี่ยวกับยุคแห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่จะเป็นเรื่องราวของมหายุคพาลีโอโซอิกใน 542 ล้านปีที่แล้ว

ในด้านของโซนที่ 4  มหายุคมีโซโซอิค ที่จะมีการจัดแสดงเรื่องของมหายุคโซโซอิคที่จะเป็นของในช่วง 265 ล้านปีที่ผ่านมา

ส่วนโซนที่ 5  วิถีชีวิตไดโนเสาร์ ซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องราวของไดโนเสาร์ต่าง ๆนานา อย่างเข่น การกินอาหาร / ลักษณะต่าง ๆ ของไดโนเสาร์ / การป้องกันตัว ฯลฯ

โซนที่ 6 คืนชีวิตให้ไดโนเสาร์ ที่จะเป็นการจัดแสดงเรื่องราวของนักบรรพชวินวิทยาซึ่งจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทางวิดิทัศน์ที่จะเป็นการแสดงเหตุการณ์ในแบบจำลง

โซนที่ 7 ซีโนโซอิก ที่จะเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แบ่งได้เป็น 7 สมัยด้วยกัน

มาถึงในโซนสุดท้าย เรื่องของมนุษย์  ที่จะเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของเหล่ามนุษย์ผ่านวัตถุจัดแสดงเช่น วีดิทัศน์ / ภาพถ่ายและแผนผัง

พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตั้งอยู่ที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดวันอังคาร –อาทิตย์ 09.00-17.00 ค่าเข้าชมในส่วนของคนไทย เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 40 แต่ถ้าเป็นต่างชาติ เด็ก 50 ผู้ใหญ่ 100 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *