วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

วัดป่าภูก้อน

วัดในจังหวัดอุดรธานีที่เชื่อว่ายังมีใครอีกหลายคนที่อาจจะยังไม่คุ้นหูกันนักนั่นก็คือ วัดป่าภูก้อน นั่นเองจะเป็นแหล่งสถานที่ปฎิบัติธรรมที่อยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่านกยูง ป่าน้ำโสม ที่ซึ่งจะอยู่ในช่วงบริเวณของรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัดนั่นก็คือ อุดรธานี เลย หนองคาย

วัดป่าภูก้อน อุดรธานี

วัดแห่งนี้ได้มีการก่อตั้งขึ้นมาจากพุทธบริษัทที่ได้มีการตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติรวมไปถึงป่าต้นน้ำลำธารที่ในเวลานั้นเรียกได้ว่ากำลังจะถูกทำลายลงไป

วัดป่าภูก้อน อุดรธานี

อีกทั้งยังสร้างขึ้นมาเพื่อตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีความต้องการที่จะรักษาให้คงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำลำธาร สัตว์ป่าต่าง ๆ พรรณไม้หลากหลายประเภทเพื่อให้คงอยู่ไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน

วัดป่าภูก้อน อุดรธานี

วัดนี้ยังมีผู้คนนิยมที่จะเข้ามาบำเพ็ญภาวนาเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่เงียบ สงบ ร่มเย็น บริเวณภายในวัดที่จะมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพาจารย์มหาเจดีย์และยังมีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีซึ่งจะเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่ถูกก่อสร้างขึ้นมาจากหินอ่อนขาวที่ได้มาจากเมืองคาร์ราร่า อิตาลี ที่เรียกได้ว่ามีความงดงามแบบหาชมจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วมีความยาวกว่า 20 เมตร

วัดป่าภูก้อน อุดรธานี

จุดเด่นของวัดนี้ที่จะมีพระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ที่ถือว่ามีความน่าสนใจมากทีเดียว มีรูปปั้นหินอ่อนของบรรดาเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของไทยซึ่งในปัจจุบันวัดแห่งนี้ได้ถูกยกให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีกแห่งหนึ่งไปแล้ว

วัดป่าภูก้อน อุดรธานี

เว็บไซต์ : www.watpaphukon.org

เบอร์โทร 02-289-0213, 081-886-9752, 090-747-2228

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *