วัดพนัญเชิง อยุธยา

วัดพนัญเชิง

วัดพนัญเชิง หรือ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ที่นับว่าเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของจังหวัดอยุธยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็ให้ความเคารพนับถือกันมายาวนาน

วัดพนัญเชิง

จะเห็นได้ว่าในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันเข้ามานมัสการหลวงพ่อโตกันอย่างต่อเนื่องด้วยวัดพนัญเชิญ เป็นวัดที่มีประวัติที่ยาวนานโดยที่ได้มีการก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาแต่ก็ไม่ได้มีการปรากฎมาอย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้สร้าง

วัดพนัญเชิง

วัดพนัญเชิง

ภายในวัดจะมีหลวงพ่อโตหรือ พระพุทธไตรรัตนนายก , พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัยที่นั่งขัดสมาธราบ หลวงพ่อโตเป็นพระที่ในหมู่ของชาวจีนจะให้ความเคารพนับถือกันโดยที่เรียกกันว่า ซำปอกง จึงทำให้ทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างก็หลั่งไหลกันมากราบไหว้เป็นจำนวนมากนั่นเองและในทุก ๆ ปีทางวัดก็จะมีการจัดงานใหญ่ประจำปีด้วยถึง 4 งาน คือ

  • งานสงกรานต์
  • งานสรงน้ำและห่มผ้าถวายวันแรม 8 ค่ำเดือนเมษายน
  • งานทิ้งกระจาดหรืองานงิ้วเดือน 9
  • งานตรุษจีนที่นับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของที่นี้ด้วยจัดงานถึง 5 วัน

ศาลเจ้าแม่สร้อยหมาก

และยังมีตำหนักเจ้าแม่สร้อยดอกหมากที่ตั้งอยู่ทิศเหนือของวิหารหลวงพ่อโตซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเจ้าแม่ดอกหมากที่ชาวจีนเรียกกันว่า จู๊แซเนี้ยที่มีประวัติที่น่าสนใจเล่าสืบต่อกันมาโดยการเดินทางถ้ามาด้วยรถยนต์จากกรุงเทพก็จะใช้ถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 32 ) วัดเปิด 07.00-18.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *