วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวราราม

วัดสุทัศนเทพวราราม หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า วัดสุทัศน์ เป็นอารามหลวงขั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารที่มีเพียงไม่กี่ที่ในประเทศไทยและยังเป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาบสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วัดสุทัศน์

ซึ่งในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นมาทรงราชทานนามว่า วัดมหาสุทธาวาส การสร้างวัดได้มาเสร็จสิ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2390 โดยให้พระราชทานนามว่า วัดสุทัศน์เทพวราราม

วัดสุทัศน์

วัดได้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชมนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้มีการอัญเชิญพระบรมราชสรรีรางคารของพระองค์มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนีในปี พ.ศ,2493 และได้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จประเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรซึ่งจะตรงกับวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี

วัดสุทัศนเทพวราราม

พระอุโบสถของ วัดสุทัศน์ ถือได้ว่าเป็นพระอุโบสถที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยและที่วัดยังมีเรื่องของการเล่าสืบต่อกันมาถึง เปรต สัตว์ที่เกิดในอบายภูมิตามความเชื่อของทางพุทธศาสนาว่าเคยมีเปรตอยู่ที่แห่งนี้และยังมีภาพจิตกรรมรูปหนึ่งที่เป็นรูปเปรตตนหนึ่งที่นอนพาดกายอยู่และมีพระสงฆ์กำลังยืนพิจารณาสังขาร

วัดสุทัศน์ เปรต

วัดสุทัศนเทพวราราม

โดยภาพนี้นับว่าเป็นภาพที่มีชื่อเสียงมากในอดีตและก็ยังมีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่ามีคนเคยพบเห็นเปรตหน้าพระวิหารนี้อยู่เป็นประจำด้วยแต่หลังจากที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช ได้เปรยกับเปรตไปว่า อยู่ด้วยกันนะ อย่าให้ชาวบ้านได้เดือดร้อน หลังจากนั้นมาก็ไม่มีเปรตออกมาให้ได้เห็นกันอีกเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *