วัดโบสถ์ วัดหลวงพ่อโต องค์ใหญ่ ประทุมธานี

วัดโบสถ์ ประทุมธานี

ใครที่อยากจะกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตที่สามารถเดินทางกันไปได้ใกล้ ๆ กันที่จังหวัดปทุมธานีที่วัดโบสถ์ หรือ วัดหลวงพ่อโต องค์ใหญ่ จะมีรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อโต ให้ได้บูชากราบไหว้กันอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

โดยที่แห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ในอดีตมีชื่อว่า วัดสร้อยนางหงส์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยชาวมอญและพระพุทธรูปที่สำคัญของวัดแห่งนี้ก็คือ หลวงพ่อเหลือ ที่ยังถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของที่นี้ด้วย

หลวงพ่อเหลือ

มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สร้างขึ้นมาด้วยศิลาทรายประดิษฐานอยู่บริเวณฐานชุกชีซึ่งภายในโบสถ์มีด้วยกัน 12 องค์แต่เมื่อปี 2507 ได้ถูกขโมยเข้ามาตัดเศียรพระพุทธรูปเหลือไว้เพียงหลวงพ่อเหลือเท่านั้นที่ไม่ถูกตัดจึงทำให้ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อเหลือ

วัดโบสถ์

วัดตั้งอยู่ที่ตำบลกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ได้สร้างขึ้นมา พ.ศ. 2164  มีสิ่งสำคัญที่อยู่คู่ วัดโบสถ์ คือ วิหารพระรามัญทรงเครื่อง พระแสงอาญาสิทธิ์ที่เป็นของเก่าแก่จากรามัญ ช้างสี่เศียรใช้ติดตั้งประดับหัวเสาที่มีอายุเก่าแก่ถึง 150 ปีที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยทองคำสัมฤทธิ์และยังมีรูปปั้นสุนัขย่าเหลหล่อด้วยตะกั่วด้วย

วัดโบสถ์

ในบริเวณลานธรรมหลวงพ่อโต ก็จะมีวิหารคตล้อมรอบ สร้างแบบสมัยใหม่ เนื่องในวาระเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550

ในการเดินทางมาวัดให้ขับรถมาทาง อำเภอสามโคก ผ่านวัดจันทร์กะพ้อ พบทางแยกขวามือ ก็จะเจอกับป้ายบอกทาง ขับไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตรก็จะเจอวัดอยู่ทางขวามือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *